برای نسخه های قبل از ۸٫۳۶۶

برای استفاده از قالب پرینت اختصاصی در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری محک برای نسخه های ۸۳۶۶ به قبل از مراحل زیر استفاده نمایید :

۱ – وارد نرم افزار حسابداری محک شوید .

 ۲ – وارد فاکتور فروش شوید . ( عکس شماره ۱ )

1

عکس شماره ۱

۳ – با استفاده از کلید تنظیمات چاپ وارد آن قسمت شوید . ( عکس شماره ۲ )

2

عکس شماره ۲

۴ – از قسمت نوع پرینت گزینه انتخاب قالب پرینت اختصاصی را انتخاب نمایید . ( عکس شماره ۳ )

3

عکس شماره ۳

۵ – برای انتخاب قالب پرینت اختصاصی کلید ( + ) را بزنید . ( عکس شماره ۴ )

4

عکس شماره ۴

۶ – فایل قالب پرینت اختصاصی را انتخاب نمایید . ( عکس شماره ۵ )

5

عکس شماره ۵

۷ – اندازه کاغذ ، جهت و سایر تنظیمات مورد نیاز خود را برای چاپ فاکتور فروش انجام دهید و کلید ذخیره تنظیمات چاپ را برای ذخیره کردن تغییرات بزنید . ( عکس شماره ۶ )

6

عکس شماره ۶

توجه داشته باشید که قالب پرینت اختصاصی از تمام تنظیمات چاپ پیروی می کند

برای نسخه های بعد از ۸٫۴۲۱

8421 (1)

8421 (2)

8421 (3)

8421 (4)

8421 (5)

8421 (6)

8421 (7)

8421 (8)

8421 (9)