ابزارهای مورد نیاز جهت ارتباط کارشناسان پشتیبانی محک با نرم افزار حسابداری شما

 • net Viewer
  WinRAR

 • نسخه‌ی ۵/۱۱
 • آخرین به‎‌روز رسانی ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
 • download-button
 • net Viewer
  Net Viewer

 • نسخه‌ی ۵
 • آخرین به‎‌روز رسانی ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
 • download-button
 • Team Viewer
  Team Viewer

 • نسخه‌ی ۱۱
 • آخرین به‎‌روز رسانی ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
 • download-button
 • Team Viewer
  Tools

 • نسخه‌ی ۸.۴۵۵
 • آخرین به‎‌روز رسانی ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
 • download-button

ابزارهای پشتیبانی محک