آموزش استفاده از پرینت اختصاصی

برای نسخه های قبل از ۸٫۳۶۶

خرید قالب پرینت

برای استفاده از قالب پرینت اختصاصی در فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری محک برای نسخه های ۸۳۶۶ به قبل از مراحل زیر استفاده نمایید :

۱ – وارد نرم افزار حسابداری محک شوید .

 ۲ – وارد فاکتور فروش شوید . ( عکس شماره ۱ )

آموزش استفاده از قالب پرینت اختصاصی

عکس شماره ۱

۳ – با استفاده از کلید تنظیمات چاپ وارد آن قسمت شوید . ( عکس شماره ۲ )

آموزش استفاده از قالب پرینت اختصاصی

عکس شماره ۲

۴ – از قسمت نوع پرینت گزینه “انتخاب قالب پرینت اختصاصی ” را انتخاب نمایید . ( عکس شماره ۳ )

آموزش استفاده ازز قالب اختصاصی

عکس شماره ۳

۵ – برای انتخاب فایل قالب پرینت  کلید ( + ) را بزنید . ( عکس شماره ۴ )

آموزش استفاده ازز قالب اختصاصی

عکس شماره ۴

۶ – فایل قالب پرینت  را انتخاب نمایید . ( عکس شماره ۵ )

آموزش استفاده ازز قالب اختصاصی

عکس شماره ۵

۷ – اندازه کاغذ ، جهت و سایر تنظیمات مورد نیاز خود را برای چاپ فاکتور فروش انجام دهید و کلید ذخیره تنظیمات چاپ را برای ذخیره کردن تغییرات بزنید . ( عکس شماره ۶ )

آموزش استفاده ازز قالب اختصاصی

عکس شماره ۶

توجه داشته باشید که قالب پرینت از تمام تنظیمات چاپ پیروی می کند

برای نسخه های بعد از ۸٫۴۲۱

آموزش استفاده از قالب پرینت اختصاصی(1)

آموزش استفاده ازز قالب پرینت اختصاصی (2)

آموزش استفاده از قالب پرینت اختصاصی(3)

آموزش استفاده از قالب پرینت اختصاصی(4)

آموزش استفاده از قالب پرینت اختصاصی(5)

آموزش استفاده از قالب پرینت اختصاصی(6)

آموزش استفاده از قالب پرینت اختصاصی(7)

آموزش استفاده از قالب پرینت اختصاصی(8)