اخبار محک

اخبار محک

وبلاگ نرم افزار حسابداری محک

اخبار نرم افزار حسابداری محک

,

نکاتی چند در مورد حسابداری بیمه

حسابداری بیمه

نکاتی چند در مورد حسابداری بیمه: امروزه افزایش شعب بیمه‌های خصوصی را در کشور شاهد هستیم.گسترش این کسب و کار پرسود برای نمایندگان پیچیده گی های خاصی را به همراه دارد.معمولا این نمایندگان بازاریابان خوبی هستند و به تقویت مهارت های مذاکرات خود می پردازند و یا به دلیل مراحل سخت صدور بیمه نامه های […]

دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی ،جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰

جایزه ملی مدیریت منابع انسانی