طرح همراهان نرم افزار حسابداری محک افزونه های قابل نصب بر روی نرم افزار حسابداری محک ویژه ی کسب و کار شما
افزونه

2

مناسب برای صنف شما

افزونه تعمیرات و خدمات محک

مناسب برای صنف شما

افزونه کالر آی دی محک

مناسب برای صنف شما

افزونه پیامک رسان محک

مناسب برای صنف شما

افزونه دارایی ثابت محک

مناسب برای صنف شما

افزونه چند ارزی محک

افزونه سیستم چند ارزی

مناسب برای صنف شما

افزونه حقوق و دستمزد محک

مناسب برای صنف شما

افزونه سیستم پروژه های محک

مناسب برای صنف شما

افزونه چند شرکتی محک

مناسب برای صنف شما

سامانه فروش

با افزونه سامانه فروش محک شما می توانید با سرعت و دقت بیشتر ، امور فروشگاهی خود را انجام دهید و در وقت و رضایت مشتریان بهبود ایجاد نمایید

مناسب برای صنف شما

افزونه کلاینت شبکه محک

مناسب برای صنف شما

سفارشگیر همراه محک

مناسب برای صنف شما

سیستم بایگانی اسناد و دبیرخانه

مناسب برای صنف شما