نوشته‌ها

افزونه سیستم پروژه ها

,
افزونه سیستم پروژه ها

درخواست دمو افزونه

برخی از شرکتها یا موسسات در یک زمان بر رویه چند پروژه مشغول فعالیت هستند و یا میخواهند گزارشات متفاوتی را از هر کدام دریافت نمایند . این افزونه جهت تسهیل روند پروژه های مختلف طراحی شده است
در صورتی که بر رویه چند پروژه به صورت هم زمان در حال فعالیت هستید و میخواهید هزینه ها و درآمد های هر پروژه را به صورت مجزا گزارشگیری نمایید این امکان افزونه به شما این قابلیت را خواهد داد . در برخی دیگر از موارد شاید شما تمایل به تفکیک هزینه های واحد ها از هم دارید مثلا میخواهید هزینه حقوق هر واحد را به صورت جدا گانه گزارش بگیرید که در اصطلاح به این کار جدا سازی مراکز هزینه هم گفته میشود که این امکان افزونه باز هم این کار را انجام خواهد داد .

برخی از امکانات این افزونه

۱-امکان تعریف پروژه ها یا مراکز هزینه
۲-دریافت گزارشات به تفکیک
۳-قابلیت جستجو پروژه ها
۴-قابلیت ثبت از قسمت های مختلف نرم افزار در خصوص یک پروژه
۵-و بسیاری ار امکانات دیگر