نوشته‌ها

برگزاری دوره DISC در دفتر تهران

,
اخبار هفتگی شرکت نرم افزار حسابداری محک

به گزارش روابط عمومی محک :

در این دوره که در هفته گذشته در دو گروه برگزار شد. پرسنل دفتر تهران در این دوره شرکت کرده و با مفاهیم رفتارشناسی بر پایه DISC آشنا شدند.

مدرس این دوره جناب آقای مهندس علی غفار هاشمی از مدیران بخش بازاریابی و فروش شرکت محک بودند. انجمن مدیران امریکا کاربرد مدل جهانی دیسک را در حوزه های توسعه فردی، پیاده سازی رفتار سازمانی و توسعه و بهبود ارتباط در خانواده موثر دانسته اند..
با توجه به استقبال خوب همکاران در تهران این دوره به زودی در دفتر مشهد و سایر نمایندگی های محک در سراسر کشور برگزار خواهد شد.