aparatخرید کد فعالسازی کیف پول محک

خرید کد فعالسازی کیف پول محک

نکته اوللطفاً شماره خريد و کد پیگیری تراکنش خود را يادداشت كنيد تا امكان پيگيري پرداخت شما ميسر شود.
نکته دومموارد * دار الزامي است.
نکته سومپس از اتمام خرید لینک دانلود برنامه به شما داده خواهد شد


اطلاعات پرداخت
*نام و نام خانوادگی:
*آدرس پست الکترونیک:
*تلفن همراه:
*تعداد
عدد
اطلاعات سفارش
مبلغ پرداختی: 100,000ریال
پرداخت از طریق درگاه: درگاه به پرداخت بانک ملت

قابلیت پرداخت با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
پرداخت اینترنتی را چطور انجام دهم؟

خرید کد فعالسازی کیف پول محک


کاربران محترم میتوانند مبلغ خود را با ا ستفاده از همه کارتهای بانكی عضو شبكه شتاب پرداخت کنند. هم اکنون، با کارت بانکهای سامان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، ملت، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن، بانک سینا و کارآفرین امكان خريد اينترنتی وجود دارد. هنگام پرداخت اينترنتی اطلاعات زير از شما پرسیده میشود که پس از وارد کردن آنها و تايید پرداخت، از موفقیت عملیات پرداخت خود مطلع میشويد.

1 - شماره 16 رقمی کارت

اين شماره در کارت همه بانکها، بر روی کارت درج شده است.

2 - رمز خريد اينترنتی

رمز خريد اينترنتی يا رمز دوم برای پرداخت اينترنتی لازم است قبلا رمز دوم (رمز خريد اينترنتی) کارت بانكی خود را فعال کرده باشید. رمز دوم (رمز خريد اينترنتی)، با رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاههای خود پرداز وارد میکنید، تفاوت دارد. برخی از بانکها مثل بانک سامان معمولاً رمز اينترنتی را هنگام صددور کارت تحويل میدهند، اما کارت بیشتر بانکها در زمان تحويل، رمز خريد اينترنتی ندارند، برای فعال کردن رمز خريد اينترنتی، میتوانید به دستگاه خودپرداز بانک صدادر کننده کارت خود مراجعه و کارت خود را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید. سپس، در بخش رمز دوم يا رمز اينترنتی، رمز خود را انتخاب کنید.

3 - کدCVV2

اين کد يک عدد 3 يا 4 رقمی است که پشت يا روی کارتهای بانكی درج میشود و بهعنوان يک کد امنیتی در پرداختهای اينترنتی کاربرد دارد. اين کد روی کارت بانک های ملت، صادرات، پاسارگاد، سامان، پارسیان و... به صورت يک عدد 3 رقمی حک شده است يا در برخی کارت ها مانند بانک ملی ۴ رقمی است.

4 - تاريخ انقضا

تاريخ انقضا هم روی بیشتر کارتهای بانكی حک شده است. اگر روی کارت شما تاريخ انقضاء وجود ندارد، میتوانید از عدد 12 به جای ماه و از 99 به جای سال انقضای کارت استفاده کنید.