نظر به افزایش ۱۰ ریالی تعرفه پیامک از سوی اپراتور ۰۲۱ (آسانک) از تاریخ ۹۴/۱۰/۱۰، تعرفه ها تغییر و محاسبات با نرخ جدید صورت می گیرد.

تمامی قیمت ها در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد

ردیفمبلغ اعتبار خریداری شده (ریال)هزینه هر پیامک فارسی (ریال)هزینه هر پیامک انگلیسی (ریال)
11تا۲۵۰,۰۰۰۱۵۰۲۸۵
2۲۵۰,۰۰۱تا۵۰۰,۰۰۰۱۴۵۲۸۰
3۵۰۰,۰۰۱تا۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۲۷۵
4۱,۰۰۰,۰۰۱تا۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵۲۷۰
5۲,۰۰۰,۰۰۰تا۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰۲۶۵
6۵,۰۰۰,۰۰۱تا۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵۲۶۰
7۱۰,۰۰۰,۰۰۱تا۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰۲۵۵
8۲۰,۰۰۰,۰۰۰به بالا۱۱۵۲۵۰

chargeSMSpanel - شارژ پیامک رسان

برای شارژ اعتبار بر روی دکمه بالا کلیک کنید

تعرفه های شارژ برای خطوط اختصاصی بر اساس میزان اعتبار خریداری شده

تمامی خطوط ارسال پیامک دارای ۱۰۰,۰۰۰ ریال شارژ اولیه می‌باشند.

خط با پیش شماره ۰۲۱قیمت (ریال)
۸ رقمی (۰۲۱xxxxxxxx) ۱,۱۰۰,۰۰۰
۵ رقمی (۰۲۱xxxxx)۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ رقمی (۰۲۱xxxx) ۵,۵۰۰,۰۰۰
خط با پیش شماره ۳۰۰۰قیمت (ریال)
۱۴ رقمی۴۵۰,۰۰۰
۱۲ رقمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰ رقمی۲,۰۰۰,۰۰۰
۸ رقمیاستعلام روز