نظر به افزایش ۱۰ ریالی تعرفه پیامک از سوی اپراتور ۰۲۱ (آسانک) از تاریخ ۹۴/۱۰/۱۰، تعرفه ها تغییر و محاسبات با نرخ جدید صورت می گیرد.

تمامی قیمت ها در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد

ردیفمبلغ اعتبار خریداری شده (ریال) هزینه هر پیامک فارسی (ریال) هزینه هر پیامک انگلیسی (ریال)
11تا۲۵۰,۰۰۰۱۵۰۲۸۵
2۲۵۰,۰۰۱تا۵۰۰,۰۰۰۱۴۵۲۸۰
3۵۰۰,۰۰۱تا۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۲۷۵
4۱,۰۰۰,۰۰۱تا۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵۲۷۰
5۲,۰۰۰,۰۰۰ تا۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰۲۶۵
6۵,۰۰۰,۰۰۱تا۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵۲۶۰
7۱۰,۰۰۰,۰۰۱تا۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰۲۵۵
8۲۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا ۱۱۵۲۵۰

charge

برای شارژ اعتبار بر روی دکمه بالا کلیک کنید

تعرفه های شارژ برای خطوط اختصاصی بر اساس میزان اعتبار خریداری شده

تمامی خطوط ارسال پیامک دارای ۱۰۰,۰۰۰ ریال شارژ اولیه می‌باشند.

خط با پیش شماره ۰۲۱ قیمت (ریال)
۸ رقمی (۰۲۱xxxxxxxx) ۱,۱۰۰,۰۰۰
۵ رقمی (۰۲۱xxxxx) ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ رقمی (۰۲۱xxxx) ۵,۵۰۰,۰۰۰
خط با پیش شماره ۳۰۰۰ قیمت (ریال)
۱۴ رقمی ۴۵۰,۰۰۰
۱۲ رقمی ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰ رقمی ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸ رقمی استعلام روز