لیست قیمت سری ۷ نرم افزار حسابداری محک

توجه : فروش این سری محصول اتمام یافته است.

کدشرحقیمت ( ریال)
1حسابداری سطح ساده1,900,000
2حسابداری خدماتی2,700,000
3حسابداری سطح متوسط3,300,000
4حسابداری سطح پیشرفته4,700,000
5حقوق و دستمزد4,000,000
6دارائی ثابت4,000,000
7حسابداری مالی پیشرفته4,000,000