لیست قیمت سری ۷ نرم افزار حسابداری محک

کدشرحقیمت ( ریال)
1حسابداری سطح ساده1,900,000
2حسابداری خدماتی2,700,000
3حسابداری سطح متوسط3,300,000
4حسابداری سطح پیشرفته4,700,000
5حقوق و دستمزد3,700,000
6دارائی ثابت3,700,000
7حسابداری مالی پیشرفته3,700,000