فیلم مصاحبه با جناب موسوی که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند و در صنف لوازم یدکی خودرو فعالیت می نمایند .

سید مجتبی موسوی
سید مجتبی موسویفروشگاه لوازم یدکی فرانکو

فیلم مصاحبه با جناب مهندس عنایتی که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند ودر صنف دفاتر فنی مهندسی فعالیت می نمایند.

آقای عنایتی
آقای عنایتیدفتر فنی مهندسی

فیلم مصاحبه با جناب عباس زاده که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند و در صنف فروش فرش فعالیت می نمایند .

علیرضا عباس زاده
علیرضا عباس زادهمدیریت فرش ارا

فیلم مصاحبه با جناب مهندس مصطفایی که از مدرس و مشاوره کسب و کارها می باشند.

رضا مصطفایی
رضا مصطفاییمدرس ومشاور کسب و کار
آقای مهدی مهرزادی
آقای مهدی مهرزادیلوازم خانگی
آقای حسن رامیان
آقای حسن رامیانتالار و رستوران
دکترجهانیان
دکترجهانیان کلینیک دامپزشکی
دکترجهانیان
دکترجهانیان کلینیک دامپزشکی

فیلم مصاحبه با جناب آقای  دکترجهانیان که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند و در صنف کلینیک دامپزشکی فعالیت می نمایند .

 اقای دکترجهانیان
اقای دکترجهانیانکلینیک دامپزشکی

مصاحبه با آقای سلطانی در صنف تالار ورستوران 

اقای سلطانی
اقای سلطانیتالار و رستوران
آقای خردمندی
آقای خردمندیتعمیرگاه خودروهای سبک