فیلم مصاحبه با جناب موسوی که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند و در صنف لوازم یدکی خودرو فعالیت می نمایند .

سید مجتبی موسوی
سید مجتبی موسویفروشگاه لوازم یدکی فرانکو

فیلم مصاحبه با جناب مهندس عنایتی که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند ودر صنف دفاتر فنی مهندسی فعالیت می نمایند.

آقای عنایتی
آقای عنایتیدفتر فنی مهندسی