اجرای نظام آراستگی محیط کار (۵S) در دفاتر مشهد و تهران گروه نرم افزار حسابداری محک

به منظور ارتقاء و افزایش نظم و هماهنگی در محیط کار و همچنین رویکرد پاکیزگی و چیدمان منظم لوازم و وسایل در واحدهای شرکت، طرح نظام آراستگی محیط کار (۵S) بعد از برنامه‌ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی از نیمه دوم سال ۹۶ با همت همکاران گرامی در بخش‌های مختلف شرکت اجرایی شد.

برای اجرای هرچه بهتر نظام آراستگی محیط کار در دفاتر شرکت محک، طرح‌های تشویقی برای همکاران در نظر گرفته شده که به افرادیکه بهترین عملکرد را در این خصوص داشته باشند تعلق خواهد گرفت.

در هفته گذشته جوایز نفرات اول تا سوم به همراه گواهینامه‌های شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی۵S طی مراسمی تقدیم حضور همکاران گرامی گردید.

همچنین مقرر شده هر هفته زنگ پاکیزگی در روزهای چهارشنبه ساعت ۱۶:۴۵ به صدا درآمده و تمام همکاران به مدت ۱۵ دقیقه به اجرای نظام آراستگی در محیط کار مشغول شوند.