همایش روز حسابدار

موضوعات همایش

 • قرائت قرآن
 • سرود ملی
 • سرود روز حسابدار
 • سخنرانی دکترمحمد حسین ودیعی
 • سخنرانی نماینده شهرداری
 • سخنرانی نماینده شرکت محک
 • استندآپ کمدی
 • شعبده بازی
 • موسیقی زنده
 • تقدیرازدانشجویان برتر
 • برش کیک و عکس
 • اختتامیه همایش

اساتید همایش

 • دکترمحمدحسین ودیعی نوقابی
 • دکترمحمدعلی باقرپور والاشانی
 • دکتر مهدی صالحی
 • دکترمحمودلاری
 • دکتررضا حصارزاده
 • دکتر فرزانه نصیرزاده
 • دکترمحمدرضا عباس زاده
 • دکتر مهدی مرادی
 • دکتر امیر آقا میری موسوی
 • دکتربهزاد کاردان
 • دکتر محمدجوادساعی

زمان ثبت نام همایش به اتمام رسیده است.