با توجه به گذشت ۲ سال از نهایی شدن سری جدید محصولات، مشتریان دارای سری قدیمی نیاز است تا نهایتا طی سال ۱۳۹۷ تغییرات لازم را اعمال نمایندشرکت نرم افزاری محک به جهت حمایت و تسریع بروزرسانی، طرح تخفیف ویژه ای را در آبان ماه جاری برنامه ریزی نموده است تا از ازدحام تقاضاهای انتهای سال کاسته شود.

ورود به مرکز خدمات مشتریان محک