اخبار هفتگی تیم تولید (هفته اول)

• تشکیل گروه فرهنگی، تفریحی تیم تولید
در اولین برنامه همکاران تیم تولید محک در هفته گذشته به منطقه ی زیبای جاغرق رفته و ساعاتی دلنشین را در کنار هم به پیاده روی پرداختند. استفاده از هوای پاک و فرحبخش این منطقه در ایجاد حس شادابی و رفع خستگی های کاری بسیار تاثیر گذار بوده است.

• شروع بازسازی دفتر تیم تولید
با توجه به قدیمی شدن دکوراسیون و نیاز به تعمیرات اساسی و بازسازی این واحد، در این هفته واحد تولید تخلیه شد و تا بازسازی کامل به مکان دیگری منتقل گردید.